Osnovni podaci

From SSH

Jump to: navigation, search

Udruga naziva Slobodan softver Hrvatska osnovana je 10. lipnja 2011. na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.


Slobodan softver Hrvatska

I. Z. Dijankovečkog 4

48260 Križevci


OIB: 81078492609

Matični broj: 2791307

Žiro-račun: 2402006-1100607690

Registarski broj udruge: 06001197


Upravni odbor

Dodatne informacije

Personal tools